2. HİPOFİZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIMI KURSU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Burhanettin Toker Anfisi
22.02.2019
09.00-09.30 AÇILIŞ
09.30-10.30 HİPOFİZ HASTALIKLARINDA TANIYA YARDIMCI UYGULAMALAR
Cushing Hastalığında Tanıya Yardımcı Uygulamalar
Şerife inan
Akromegali ve Prolaktinomada Tanıya Yardımcı Uygulamalar
Nil Ece Coşgun
10.30-10.45 KAHVE ARASI
10.45-12.15 HİPOFİZ AMELİYATI SONRASINDA GELİŞEN SIVI ELEKTROLİT DENGESİZLİĞİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sekresyonu Sendromu ve Serebral Tuz Kaybettirici   Sendromda Hemşirelik Bakımı
Yazile Sayın
Diabetes İnsipidus ve Hemşirelik Bakımı
Burcu Dedeoğlu Demir
Olgu Sunumu-Diabetes İnsipidus
Hanife Bayrampınar
Olgu Sunumu- Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sekresyonu Sendromu
Behiye Nar Öztürk
12.15-13.15 ÖĞLE YEMEĞİ
13.15-13.45 CİNSİYET DEĞİŞİMİ ve HEMŞİRELİK BAKIMI
S. Sibel Taze
13.45-14.45 HİPOFİZ HASTALIKLARINDA GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI BECERİ KAZANMA UYGULAMALI EĞİTİM
Esra Güngörmüş
Kaniye Karababa
14.45-15.00 KAHVE ARASI
15.00-16.00 HİPOFİZ HASTALIKLARININ BAKIMINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Hande Mefküre Özkaya
Seçil Erden Melikoğlu
Merve Şafak
Sema Sözer
4. HİPOFİZ ADENOMLARININ TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK ENDONAZAL KAFA TABANI CERRAHİSİ KURSU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı,
22.02.2019
SELLAR – SUPRASELLAR BÖLGE ve KAVERNÖZ SİNÜS: Cerrahi Anatomi ve Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Yaklaşımları
10.00-10.15 Hipofiz Uygulamaları ve Araştırma Merkezi – Laboratuardan Kliniğe
Nurperi Gazioğlu
10.15-10.45 Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi için Ventral Kafa Tabanı, Kavernöz   Sinüs ve Klivus’un Cerrahi Anatomisi
Necmettin Tanrıöver
10.45-12.30 Cerrahi Uygulama – Katılımcı Diseksiyonu: Nazal Pasaj – Sfenoid Sinüs – Sellaya Ulaşım
Necmettin Tanrıöver, Barış Özöner, Seçkin Aydın, Doğa Uğurlar, Ahmet Ertaş
12.30-13.15 ÖĞLE YEMEĞİ
13.15-13.45 Endoskopik Endonazal Transkavernöz ve Transtüberkulum/Transplanum Yaklaşımları – Cerrahi Anatomi ve Videolar
Necmettin Tanrıöver
13.45-15.30 Cerrahi Uygulama – Katılımcı Diseksiyonu: Trans-Sfenoidal Transsellar / Transkavernöz Yaklaşım, Optik Kanala Transetmoidal Yaklaşım
Necmettin Tanrıöver, Barış Özöner, Seçkin Aydın, Doğa Uğurlar
15.30-15.45 KAHVE ARASI
15.45-16.10 Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi: Çıkarılan Dersler ve İntraoperatif Komplikasyonların Yönetilmesi
Nurperi Gazioğlu, Necmettin Tanrıöver
16.10-16.20 Kursun Değerlendirilmesi ve Tartışma
Nurperi Gazioğlu, Necmettin Tanrıöver